Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
Elbillader borettslag

Vi kan elbillading i borettslag og sameier

Elbilforeningen anslår at elbiler i 2020 vil stå for ca. 70% av nybilsalget. Det betyr at behovet for lading i borettslag i fremtiden vil øke betraktelig. Det tryggeste, raskeste og mest praktiske er å installere felles fastmonterte ladestasjoner.

Trygg lading av elbil

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke anbefalt å bruke ladekabelen som følger med bilen (stikkontakt) som hovedlader. Ved daglig bruk vil det bli slitasje på både kabelen og stikkontaktene den er koblet til, og det kan oppstå overoppheting og brannfare. Med nye forskrifter er det heller ikke tillatt å lade bilen på en kurs som gir mer enn 10A. 

Anbefaler felles ladeplasser

Ved at hver seksjon selv sørger for egen ladeplass kan man risikere at det elektriske anlegget ikke har nok kapasitet til å dekke alle ladebehov. For å fordele strømdekningen slik at alle seksjoner får ladet bilen innen rimelig tid vil det være behov for å bygge ut infrastrukturen i det elektriske anlegget og sette opp flere ladestasjoner i rekke. På denne måten blir ladingen stabil og jevnt fordelt på de ulike ladestasjonene. 

Betaling for lading 

Langt fra alle har elbil. Dersom det er behov for at de seksjonene som benytter seg av elbillader skal betale for strømmen de bruker kan det settes opp ladestasjoner med kommunikasjon- og betalingsløsninger i form av en RFID-kortleser som gir tilgang og identifiserer seksjonseieren ved lading. Enkelte ladebokser kan også knyttes opp til online betalingsløsninger som sikrer tilbakebetaling av energiforbruk og investeringskostnader.

Må installeres av en autorisert elektriker

Ladestasjonen får en dedikert kurs og blir montert med jordfeilbeskyttelse, overspenningsvern og jordingsforbindelse. Ladestasjonene sørger også for at ladingen til enhver tid er under overvåkning. Vi monterer også ladeboksen slik at den skal være lett tilgjengelig for ladeuttaket på bilene. Den kan monteres i garasjeanlegg, i rekke ved parkeringsplass eller rett på vegg.

Vi er spesialister på elbillading på elbillading i sameier og borettslag. Kontakt en av våre elektrikere for råd og veiledning.